Zahtjev za pristup informacijama

Katalog informacija
  • Podnositelj zahtjeva

  • Naziv tijela vlasti

    Općina Dežanovac

Napomena: Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u vezi s pružanjem i dostavom tražene informacije.