Prostorni planovi

Prostorni plan je temeljni dokument prostornog uređenja svake jedinice lokalne samouprave. Nakon provedene javne rasprave plan usvaja predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, to jest općinsko vijeće odnosno gradska skupština. Prostorni plan uređenja velikog grada, grada ili općine određuje usmjerenja za razvoj djelatnosti i namjenu površina te uvjete za održivi i uravnoteženi razvitak na području velikog grada, grada ili općine.

Prostorni razvoj naselja ili dijela naselja detaljnije se uređuje urbanističkim planom, odnosno detaljnim planom uređenja koje u skladu s prostornim planom također donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.


NameSizeHits
25000-DEŽANOVAC-18.7 MiB720
25000-DEŽANOVAC-2a7.8 MiB198
25000-DEŽANOVAC-2b8.4 MiB332
25000-DEŽANOVAC-2c7.9 MiB377
25000-DEŽANOVAC-3a7.9 MiB366
25000-DEŽANOVAC-3b7.8 MiB359
5000-BLAGORODOVAC1.7 MiB204
5000-DEŽANOVAC9.0 MiB246
5000-DONJI SREĐANI2.4 MiB328
5000-GOLUBINJAK2.9 MiB211
5000-GORNJI SREĐANI1.0 MiB237
5000-GOVEĐE POLJE798.2 KiB155
5000-IVANOVO POLJE1.3 MiB147
5000-KREŠTELOVAC1.5 MiB152
5000-SOKOLOVAC1.3 MiB162
5000-TROJEGLAVA2.7 MiB170