Prostorni planovi

Prostorni plan je temeljni dokument prostornog uređenja svake jedinice lokalne samouprave. Nakon provedene javne rasprave plan usvaja predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, to jest općinsko vijeće odnosno gradska skupština. Prostorni plan uređenja velikog grada, grada ili općine određuje usmjerenja za razvoj djelatnosti i namjenu površina te uvjete za održivi i uravnoteženi razvitak na području velikog grada, grada ili općine.

Prostorni razvoj naselja ili dijela naselja detaljnije se uređuje urbanističkim planom, odnosno detaljnim planom uređenja koje u skladu s prostornim planom također donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.


NameSizeHits
25000-DEŽANOVAC-18.7 MiB628
25000-DEŽANOVAC-2a7.8 MiB176
25000-DEŽANOVAC-2b8.4 MiB310
25000-DEŽANOVAC-2c7.9 MiB333
25000-DEŽANOVAC-3a7.9 MiB311
25000-DEŽANOVAC-3b7.8 MiB331
5000-BLAGORODOVAC1.7 MiB186
5000-DEŽANOVAC9.0 MiB209
5000-DONJI SREĐANI2.4 MiB275
5000-GOLUBINJAK2.9 MiB194
5000-GORNJI SREĐANI1.0 MiB215
5000-GOVEĐE POLJE798.2 KiB138
5000-IVANOVO POLJE1.3 MiB130
5000-KREŠTELOVAC1.5 MiB132
5000-SOKOLOVAC1.3 MiB143
5000-TROJEGLAVA2.7 MiB140