Prostorni planovi

Prostorni plan je temeljni dokument prostornog uređenja svake jedinice lokalne samouprave. Nakon provedene javne rasprave plan usvaja predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, to jest općinsko vijeće odnosno gradska skupština. Prostorni plan uređenja velikog grada, grada ili općine određuje usmjerenja za razvoj djelatnosti i namjenu površina te uvjete za održivi i uravnoteženi razvitak na području velikog grada, grada ili općine.

Prostorni razvoj naselja ili dijela naselja detaljnije se uređuje urbanističkim planom, odnosno detaljnim planom uređenja koje u skladu s prostornim planom također donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.


NameSizeHits
25000-DEŽANOVAC-18.7 MiB668
25000-DEŽANOVAC-2a7.8 MiB186
25000-DEŽANOVAC-2b8.4 MiB321
25000-DEŽANOVAC-2c7.9 MiB354
25000-DEŽANOVAC-3a7.9 MiB332
25000-DEŽANOVAC-3b7.8 MiB345
5000-BLAGORODOVAC1.7 MiB193
5000-DEŽANOVAC9.0 MiB221
5000-DONJI SREĐANI2.4 MiB296
5000-GOLUBINJAK2.9 MiB202
5000-GORNJI SREĐANI1.0 MiB225
5000-GOVEĐE POLJE798.2 KiB147
5000-IVANOVO POLJE1.3 MiB139
5000-KREŠTELOVAC1.5 MiB141
5000-SOKOLOVAC1.3 MiB150
5000-TROJEGLAVA2.7 MiB151