Prostorni planovi

Prostorni plan je temeljni dokument prostornog uređenja svake jedinice lokalne samouprave. Nakon provedene javne rasprave plan usvaja predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, to jest općinsko vijeće odnosno gradska skupština. Prostorni plan uređenja velikog grada, grada ili općine određuje usmjerenja za razvoj djelatnosti i namjenu površina te uvjete za održivi i uravnoteženi razvitak na području velikog grada, grada ili općine.

Prostorni razvoj naselja ili dijela naselja detaljnije se uređuje urbanističkim planom, odnosno detaljnim planom uređenja koje u skladu s prostornim planom također donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.


NameSizeHits
25000-DEŽANOVAC-18.7 MiB619
25000-DEŽANOVAC-2a7.8 MiB169
25000-DEŽANOVAC-2b8.4 MiB305
25000-DEŽANOVAC-2c7.9 MiB327
25000-DEŽANOVAC-3a7.9 MiB306
25000-DEŽANOVAC-3b7.8 MiB326
5000-BLAGORODOVAC1.7 MiB178
5000-DEŽANOVAC9.0 MiB202
5000-DONJI SREĐANI2.4 MiB268
5000-GOLUBINJAK2.9 MiB187
5000-GORNJI SREĐANI1.0 MiB210
5000-GOVEĐE POLJE798.2 KiB133
5000-IVANOVO POLJE1.3 MiB126
5000-KREŠTELOVAC1.5 MiB126
5000-SOKOLOVAC1.3 MiB136
5000-TROJEGLAVA2.7 MiB135