Prostorni planovi

Prostorni plan je temeljni dokument prostornog uređenja svake jedinice lokalne samouprave. Nakon provedene javne rasprave plan usvaja predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, to jest općinsko vijeće odnosno gradska skupština. Prostorni plan uređenja velikog grada, grada ili općine određuje usmjerenja za razvoj djelatnosti i namjenu površina te uvjete za održivi i uravnoteženi razvitak na području velikog grada, grada ili općine.

Prostorni razvoj naselja ili dijela naselja detaljnije se uređuje urbanističkim planom, odnosno detaljnim planom uređenja koje u skladu s prostornim planom također donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.


NameSizeHits
25000-DEŽANOVAC-18.7 MiB750
25000-DEŽANOVAC-2a7.8 MiB208
25000-DEŽANOVAC-2b8.4 MiB343
25000-DEŽANOVAC-2c7.9 MiB394
25000-DEŽANOVAC-3a7.9 MiB385
25000-DEŽANOVAC-3b7.8 MiB367
5000-BLAGORODOVAC1.7 MiB212
5000-DEŽANOVAC9.0 MiB257
5000-DONJI SREĐANI2.4 MiB344
5000-GOLUBINJAK2.9 MiB222
5000-GORNJI SREĐANI1.0 MiB246
5000-GOVEĐE POLJE798.2 KiB170
5000-IVANOVO POLJE1.3 MiB156
5000-KREŠTELOVAC1.5 MiB158
5000-SOKOLOVAC1.3 MiB170
5000-TROJEGLAVA2.7 MiB179