OPĆINA DEŽANOVAC

Službene Internet Stranice

Prostorni planovi

Prostorni plan je temeljni dokument prostornog uređenja svake jedinice lokalne samouprave. Nakon provedene javne rasprave plan usvaja predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, to jest općinsko vijeće odnosno gradska skupština. Prostorni plan uređenja velikog grada, grada ili općine određuje usmjerenja za razvoj djelatnosti i namjenu površina te uvjete za održivi i uravnoteženi razvitak na području velikog grada, grada ili općine.

Prostorni razvoj naselja ili dijela naselja detaljnije se uređuje urbanističkim planom, odnosno detaljnim planom uređenja koje u skladu s prostornim planom također donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.


NameSizeHits
25000-DEŽANOVAC-18.7 MiB894
25000-DEŽANOVAC-2a7.8 MiB280
25000-DEŽANOVAC-2b8.4 MiB407
25000-DEŽANOVAC-2c7.9 MiB459
25000-DEŽANOVAC-3a7.9 MiB512
25000-DEŽANOVAC-3b7.8 MiB437
5000-BLAGORODOVAC1.7 MiB302
5000-DEŽANOVAC9.0 MiB369
5000-DONJI SREĐANI2.4 MiB483
5000-GOLUBINJAK2.9 MiB297
5000-GORNJI SREĐANI1.0 MiB340
5000-GOVEĐE POLJE798.2 KiB223
5000-IVANOVO POLJE1.3 MiB207
5000-KREŠTELOVAC1.5 MiB212
5000-SOKOLOVAC1.3 MiB204
5000-TROJEGLAVA2.7 MiB236