OPĆINA DEŽANOVAC

Službene Internet Stranice

Prostorni planovi

Prostorni plan je temeljni dokument prostornog uređenja svake jedinice lokalne samouprave. Nakon provedene javne rasprave plan usvaja predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, to jest općinsko vijeće odnosno gradska skupština. Prostorni plan uređenja velikog grada, grada ili općine određuje usmjerenja za razvoj djelatnosti i namjenu površina te uvjete za održivi i uravnoteženi razvitak na području velikog grada, grada ili općine.

Prostorni razvoj naselja ili dijela naselja detaljnije se uređuje urbanističkim planom, odnosno detaljnim planom uređenja koje u skladu s prostornim planom također donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.


NameSizeHits
25000-DEŽANOVAC-18.7 MiB793
25000-DEŽANOVAC-2a7.8 MiB217
25000-DEŽANOVAC-2b8.4 MiB352
25000-DEŽANOVAC-2c7.9 MiB406
25000-DEŽANOVAC-3a7.9 MiB413
25000-DEŽANOVAC-3b7.8 MiB380
5000-BLAGORODOVAC1.7 MiB224
5000-DEŽANOVAC9.0 MiB273
5000-DONJI SREĐANI2.4 MiB372
5000-GOLUBINJAK2.9 MiB234
5000-GORNJI SREĐANI1.0 MiB257
5000-GOVEĐE POLJE798.2 KiB180
5000-IVANOVO POLJE1.3 MiB164
5000-KREŠTELOVAC1.5 MiB170
5000-SOKOLOVAC1.3 MiB176
5000-TROJEGLAVA2.7 MiB190