OPĆINA DEŽANOVAC

Službene Internet Stranice

Prostorni planovi

Prostorni plan je temeljni dokument prostornog uređenja svake jedinice lokalne samouprave. Nakon provedene javne rasprave plan usvaja predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, to jest općinsko vijeće odnosno gradska skupština. Prostorni plan uređenja velikog grada, grada ili općine određuje usmjerenja za razvoj djelatnosti i namjenu površina te uvjete za održivi i uravnoteženi razvitak na području velikog grada, grada ili općine.

Prostorni razvoj naselja ili dijela naselja detaljnije se uređuje urbanističkim planom, odnosno detaljnim planom uređenja koje u skladu s prostornim planom također donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.


NameSizeHits
25000-DEŽANOVAC-18.7 MiB804
25000-DEŽANOVAC-2a7.8 MiB227
25000-DEŽANOVAC-2b8.4 MiB362
25000-DEŽANOVAC-2c7.9 MiB410
25000-DEŽANOVAC-3a7.9 MiB433
25000-DEŽANOVAC-3b7.8 MiB388
5000-BLAGORODOVAC1.7 MiB238
5000-DEŽANOVAC9.0 MiB284
5000-DONJI SREĐANI2.4 MiB393
5000-GOLUBINJAK2.9 MiB240
5000-GORNJI SREĐANI1.0 MiB268
5000-GOVEĐE POLJE798.2 KiB188
5000-IVANOVO POLJE1.3 MiB172
5000-KREŠTELOVAC1.5 MiB178
5000-SOKOLOVAC1.3 MiB184
5000-TROJEGLAVA2.7 MiB196