Prostorni planovi

Prostorni plan je temeljni dokument prostornog uređenja svake jedinice lokalne samouprave. Nakon provedene javne rasprave plan usvaja predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, to jest općinsko vijeće odnosno gradska skupština. Prostorni plan uređenja velikog grada, grada ili općine određuje usmjerenja za razvoj djelatnosti i namjenu površina te uvjete za održivi i uravnoteženi razvitak na području velikog grada, grada ili općine.

Prostorni razvoj naselja ili dijela naselja detaljnije se uređuje urbanističkim planom, odnosno detaljnim planom uređenja koje u skladu s prostornim planom također donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.


NameSizeHits
25000-DEŽANOVAC-18.7 MiB1022
25000-DEŽANOVAC-2a7.8 MiB344
25000-DEŽANOVAC-2b8.4 MiB471
25000-DEŽANOVAC-2c7.9 MiB523
25000-DEŽANOVAC-3a7.9 MiB592
25000-DEŽANOVAC-3b7.8 MiB493
5000-BLAGORODOVAC1.7 MiB350
5000-DEŽANOVAC9.0 MiB446
5000-DONJI SREĐANI2.4 MiB577
5000-GOLUBINJAK2.9 MiB356
5000-GORNJI SREĐANI1.0 MiB425
5000-GOVEĐE POLJE798.2 KiB262
5000-IVANOVO POLJE1.3 MiB246
5000-KREŠTELOVAC1.5 MiB257
5000-SOKOLOVAC1.3 MiB243
5000-TROJEGLAVA2.7 MiB281
Skip to content