OPĆINA DEŽANOVAC

Službene Internet Stranice

Prostorni planovi

Prostorni plan je temeljni dokument prostornog uređenja svake jedinice lokalne samouprave. Nakon provedene javne rasprave plan usvaja predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, to jest općinsko vijeće odnosno gradska skupština. Prostorni plan uređenja velikog grada, grada ili općine određuje usmjerenja za razvoj djelatnosti i namjenu površina te uvjete za održivi i uravnoteženi razvitak na području velikog grada, grada ili općine.

Prostorni razvoj naselja ili dijela naselja detaljnije se uređuje urbanističkim planom, odnosno detaljnim planom uređenja koje u skladu s prostornim planom također donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.


NameSizeHits
25000-DEŽANOVAC-18.7 MiB938
25000-DEŽANOVAC-2a7.8 MiB302
25000-DEŽANOVAC-2b8.4 MiB433
25000-DEŽANOVAC-2c7.9 MiB483
25000-DEŽANOVAC-3a7.9 MiB550
25000-DEŽANOVAC-3b7.8 MiB458
5000-BLAGORODOVAC1.7 MiB321
5000-DEŽANOVAC9.0 MiB401
5000-DONJI SREĐANI2.4 MiB519
5000-GOLUBINJAK2.9 MiB318
5000-GORNJI SREĐANI1.0 MiB364
5000-GOVEĐE POLJE798.2 KiB235
5000-IVANOVO POLJE1.3 MiB221
5000-KREŠTELOVAC1.5 MiB226
5000-SOKOLOVAC1.3 MiB212
5000-TROJEGLAVA2.7 MiB249