OPĆINA DEŽANOVAC

Službene Internet Stranice

Prostorni planovi

Prostorni plan je temeljni dokument prostornog uređenja svake jedinice lokalne samouprave. Nakon provedene javne rasprave plan usvaja predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, to jest općinsko vijeće odnosno gradska skupština. Prostorni plan uređenja velikog grada, grada ili općine određuje usmjerenja za razvoj djelatnosti i namjenu površina te uvjete za održivi i uravnoteženi razvitak na području velikog grada, grada ili općine.

Prostorni razvoj naselja ili dijela naselja detaljnije se uređuje urbanističkim planom, odnosno detaljnim planom uređenja koje u skladu s prostornim planom također donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.


NameSizeHits
25000-DEŽANOVAC-18.7 MiB991
25000-DEŽANOVAC-2a7.8 MiB329
25000-DEŽANOVAC-2b8.4 MiB458
25000-DEŽANOVAC-2c7.9 MiB507
25000-DEŽANOVAC-3a7.9 MiB578
25000-DEŽANOVAC-3b7.8 MiB483
5000-BLAGORODOVAC1.7 MiB339
5000-DEŽANOVAC9.0 MiB434
5000-DONJI SREĐANI2.4 MiB554
5000-GOLUBINJAK2.9 MiB344
5000-GORNJI SREĐANI1.0 MiB400
5000-GOVEĐE POLJE798.2 KiB252
5000-IVANOVO POLJE1.3 MiB237
5000-KREŠTELOVAC1.5 MiB242
5000-SOKOLOVAC1.3 MiB232
5000-TROJEGLAVA2.7 MiB265