Mjesečne arhive 29. studenoga 2021. 17:38

AutorAdministrator

JEDNOKRATNE NOVČANE POTPORE STUDENTIMA

Odluka o dodjeli i isplati jednokratnih novčanih potpora redovnim i izvanrednim studentima sa područja Općine Dežanovac za akademsku godinu 2021./2022. u 2021.godini.

Odluku možete preuzeti ovdje:

Odluka O Dodjeli Sredstava - Stipendije
Odluka O Dodjeli Sredstava - Stipendije
Odluka-o-dodjeli-sredstava-stipendije.pdf
153.2 KiB
68 Downloads
Detalji
AutorAdministrator

Obavijest o sustavnoj deratizaciji

Djelatnici Sanitacije Osijek d.d. će provoditi sustavnu deratizaciju na području OPĆINE DEŽANOVAC u vremenu od 26.11.- 02.12.2021. godine i to:

26.11.2021. – GOLUBINJAK, DONJI SREĐANI, GORNJI SREĐANI
29.11.2021. – TROJEGLAVA, GOVEĐE POLJE, DRLEŽ, BLAGORODOVAC
30,11.2O21. – DEŽANOVAC, IVANOVO POLJE
01.12.2021. – SOKOLOVAC, KREŠTELOVAC, KAŠTEL DEŽANOVAČKI
02.12.2021. – skupljanje brojeva

Molimo građane da omoguće pristup djelatnicima radi postavljanja preparata.
Tretman će se obavljati preparatima na bazi Bromadiolon-a 0,005% aktivne tvari


Obavijet možete preuzeti ovdje:

Sustavna Deratizacija-obavijest
Sustavna Deratizacija-obavijest
Sustavna-deratizacija-obavijest.pdf
296.6 KiB
31 Downloads
Detalji
AutorAdministrator

Općina Dežanovac poziva građanke i građane da sudjeluju u kreiranju proračuna za 2022. godinu

Općina Dežanovac poziva građanke i građane da sudjeluju u kreiranju proračuna za 2022. godinu

Sudjelovanje građana u planiranju i donošenju proračuna važno je kako bi se sredstva proračunskih rashoda već u fazi planiranja usmjerila na projekte i programe koji su u najvećoj mogućoj mjeri usklađeni i iskazani stavovima građana.

Općina Dežanovac poziva građane da se ispunjavanjem objavljenih obrazaca za sudjelovanje svojim prijedlozima i komentarima uključe u planiranje proračuna za iduću godinu.

Navedite koje projekte želite vidjeti realizirane na području općine – u svih jedanaest naselja, te koje radove smatrate važnima.

Želimo čuti Vaše prijedloge i komentare jer su upravo oni najbolji pokazatelji toga što je potrebno u našoj općini.

Svoje ideje i prijedloge molimo Vas da dostavite u Općinu Dežanovac, Dežanovac 288, 43506 Dežanovac ili na e-mail: opcina.dezanovac@dezanovac.tcloud.hr , najkasnije do 30. studenog 2021. godine.

Molimo Vas da prijedloge dostavite isključivo na propisanom Obrascu za sudjelovanje u planiranju i donošenju Proračuna Općine Dežanovac za 2022. godinu.

Po završetku savjetovanja, sve pristigle primjedbe/prijedlozi biti će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Dežanovac.

Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.

Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće se objaviti.

Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12-pročišćeni tekst) osobni podaci neće se koristiti u druge svrhe, osim u povijesne, statističke ili znanstvene svrhe, uz uvjet poduzimanja odgovarajućih zaštitnih mjera.


Prijedlog proračuna možete preuzeti ovdje:

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2022 Godinu
PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2022 Godinu
PRIJEDLOG-PRORACUNA-ZA-2022-godinu.pdf
652.0 KiB
43 Downloads
Detalji

Obrazac za sudjelovanje možete preuzeti ovdje:

Obrazac-za-sudjelovanje-u-planiranju-i-donosenju-Proracuna-Opcine-Dezanovac-za-2022g
Obrazac-za-sudjelovanje-u-planiranju-i-donosenju-Proracuna-Opcine-Dezanovac-za-2022g
Obrazac-za-sudjelovanje-u-planiranju-i-donosenju-Proracuna-Opcine-Dezanovac-za-2022g.doc
38.5 KiB
24 Downloads
Detalji
AutorAdministrator

ODLUKA O UVOĐENJU POSEBNE SIGURNOSNE MJERE OBAVEZNOG TESTIRANJA DUŽNOSNIKA, DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA, SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JAVNIM SLUŽBAMA, SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI TE ZAPOSLENIKA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA

Sukladno točki V. navedene Odluke obveza predočavanja EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju odnosi se i na sve stranke koje dolaze u službene prostorije, na sve pružatelje usluga koji pružaju različite usluge u tim prostorijama ili su angažirani za određene poslove u njihovim prostorima ili druge osobe koje dolaze u njihove prostore po bilo kojoj osnovi.
Odluka stupa na snagu 16. studenog 2021. godine.

Obzirom na situaciju, molimo vas da se za sve upite prvo javite na telefone:

043/381-905 – Pročelnica Jednistvenog upravnog odjela,
043/381-301 – Računovodstvo.


Odluku možete preuzeti ovdje:

Odluka Covid-19 2021-11
Odluka Covid-19 2021-11
Odluka-Covid-19-2021-11.pdf
463.9 KiB
40 Downloads
Detalji
AutorAdministrator

Popis otpada prema ključnim brojevima koji se zaprimaju u mobilnom reciklažnom dvorištu

Popis otpada prema ključnim brojevima koji se zaprimaju u mobilnom reciklažnom dvorištu.

OPIS OTPADA KLJUČNI BROJ NAZIV OTPADA
problematični otpad 15 01 10* ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima
15 01 11* metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. azbest), uključujući prazne spremnike pod tlakom
16 05 04* plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadrže opasne tvari
20 01 13* otapala
20 01 14* kiseline
20 01 15* lužine
20 01 17* fotografske kemikalije
20 01 19* pesticidi
20 01 21* fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu
20 01 23* odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike
20 01 26* ulja i masti koji nisu navedeni pod 20 01 25*
20 01 27* boje, tinte, ljepila i smole, koje sadrže opasne tvari
20 01 29* deterdženti koji sadrže opasne tvari
20 01 31* citotoksici i citostatici
20 01 33* baterije i akumulatori obuhvaćeni pod 16 06 01*, 16 06 02* ili

16 06 03* i nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže te baterije

20 01 35* odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21* i 20 01 23*, koja sadrži opasne komponente
20 01 37* drvo koje sadrži opasne tvari
otpadni papir 15 01 01 papirna i kartonska ambalaža
20 01 01 papir i karton
otpadni metal 15 01 04 metalna ambalaža
20 01 40 metali
otpadno staklo 15 01 07 staklena ambalaža
20 01 02 staklo
otpadna plastika 15 01 02 plastična ambalaža
20 01 39 plastika
otpadni tekstil 20 01 10 odjeća
20 01 11 tekstil
krupni (glomazni) otpad 20 03 07 glomazni otpad
jestiva ulja i masti 20 01 25 jestiva ulja i masti
boje 20 01 28 boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01 27*
deterdženti 20 01 30 deterdženti koji nisu navedeni pod 20 01 29*
lijekovi 20 01 32 lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31*
baterije i akumulatori 20 01 34 baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33*
električna i elektronička oprema 20 01 36 odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35*
građevni otpad iz kućanstva1 17 01 01 beton
17 01 02 cigle
17 01 03 crijep/pločice i keramika
17 04 11 kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10*
17 06 01* izolacijski materijali koji sadrže azbest
17 06 03* ostali izolacijski materijali, koji se sastoje ili sadrže opasne tvari
17 06 04 izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03*
17 06 05* građevinski materijali koji sadrže azbest
17 08 01* građevinski materijali na bazi gipsa onečišćeni opasnim tvarima
17 08 02 građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01*
ostalo 08 03 17* otpadni tiskarski toneri koji sadrže opasne tvari
08 03 18 otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17*
16 01 03 otpadne gume
18 01 01 oštri predmeti (osim 18 01 03*)
1 Odnosi se samo na građevni otpad koji nastaje održavanjem i manjim popravcima koje obavlja sam vlasnik u količini ne većoj od 200 kg u šest uzastopnih mjeseci.

 

Skip to content