Mjesečne arhive 24. kolovoza 2022. 7:00

AutorAdministrator

Poziv za prijavu štete od suše

Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je dana 23. kolovoza 2022. godine Odluku o proglašenju prirodne nepogode zbog suše, KLASA: 920-03/22-01/1, URBROJ:2103-09-22-24.

Pozivaju se građani koji imaju imovinu na području Općina Dežanovac, a na istoj je nastala šteta od prirodne nepogode – suše, da prijave štetu u pisanom obliku na propisanom obrascu.

Obrasci se mogu preuzeti na web stranici Općine Dežanovac ili na ulazu u zgradu Općine Dežanovac radnim danom od 07,30 do 14,30 sati.

Štetu prijaviti mogu poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Dokumentacija koju je potrebno predati za prijavu štete je:

  1. a) POPUNJEN obrazac PN,
  2. b) IBAN broj žiro ili tekućeg računa,
  3. c) dokaz o prijavi potpore za 2022. godinu APPRR-U – kopija Zahtjeva za potporu.

Ukoliko je šteta nastala na ekološkoj proizvodnji, isto je potrebno naznačiti na prijavi.

Sukladno čl. 25. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, prijave se zaprimaju u roku od osam dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode, odnosno najkasnije do 31.kolovoza 2022. godine putem:

  1. a) e-maila: opcina.dezanovac@dezanovac.tcloud.hr,
  2. b) pošte na adresu: Općina Dežanovac,Dežanovac 288, 43 506 Dežanovac s naznakom „ Prijava štete od elementarne nepogode“
  3. c) osobno predati u Općinu Dežanovac.

VAŽNA NAPOMENA: Zahtjevi se predaju od 07,30 do 14,30 svaki radni dan.


Odluka O Proglašenju Prirodne Nepogode Zbog Suše
Odluka O Proglašenju Prirodne Nepogode Zbog Suše
Odluka-o-proglasenju-prirodne-nepogode-zbog-suse.pdf
193.5 KiB
79 Downloads
Detalji
Obrazac PN
Obrazac PN
Obrazac-PN-.docx
16.0 KiB
141 Downloads
Detalji
Skip to content