Arhiva autora Administrator

AutorAdministrator

Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „Učim – Radim – Pomažem 3“

Natječaj možete preuzeti ovdje:

Natječaj Za Zapošljavanje
Natječaj Za Zapošljavanje
Natjeu010daj-za-zapou0161ljavanje.pdf
377.9 KiB
75 Downloads
Detalji
AutorAdministrator

Poziv za prijavu štete od suše

Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je dana 23. kolovoza 2022. godine Odluku o proglašenju prirodne nepogode zbog suše, KLASA: 920-03/22-01/1, URBROJ:2103-09-22-24.

Pozivaju se građani koji imaju imovinu na području Općina Dežanovac, a na istoj je nastala šteta od prirodne nepogode – suše, da prijave štetu u pisanom obliku na propisanom obrascu.

Obrasci se mogu preuzeti na web stranici Općine Dežanovac ili na ulazu u zgradu Općine Dežanovac radnim danom od 07,30 do 14,30 sati.

Štetu prijaviti mogu poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Dokumentacija koju je potrebno predati za prijavu štete je:

 1. a) POPUNJEN obrazac PN,
 2. b) IBAN broj žiro ili tekućeg računa,
 3. c) dokaz o prijavi potpore za 2022. godinu APPRR-U – kopija Zahtjeva za potporu.

Ukoliko je šteta nastala na ekološkoj proizvodnji, isto je potrebno naznačiti na prijavi.

Sukladno čl. 25. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, prijave se zaprimaju u roku od osam dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode, odnosno najkasnije do 31.kolovoza 2022. godine putem:

 1. a) e-maila: opcina.dezanovac@dezanovac.tcloud.hr,
 2. b) pošte na adresu: Općina Dežanovac,Dežanovac 288, 43 506 Dežanovac s naznakom „ Prijava štete od elementarne nepogode“
 3. c) osobno predati u Općinu Dežanovac.

VAŽNA NAPOMENA: Zahtjevi se predaju od 07,30 do 14,30 svaki radni dan.


Odluka O Proglašenju Prirodne Nepogode Zbog Suše
Odluka O Proglašenju Prirodne Nepogode Zbog Suše
Odluka-o-proglasenju-prirodne-nepogode-zbog-suse.pdf
193.5 KiB
78 Downloads
Detalji
Obrazac PN
Obrazac PN
Obrazac-PN-.docx
16.0 KiB
141 Downloads
Detalji
AutorAdministrator

Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa za 2022. godinu 01.01.– 30.06.2022. Općina Dežanovac

Dokumente možete preuzeti ovdje:

Provedbeni Program
Provedbeni Program
Provedbeni-program.pdf
195.3 KiB
40 Downloads
Detalji
Prilog 1 Tablični Predložak Za Izradu Polugodišnjeg I Godišnjeg Izvješća O Provedbi PP JLP(R)S 30 6 20(82685)
Prilog 1 Tablični Predložak Za Izradu Polugodišnjeg I Godišnjeg Izvješća O Provedbi PP JLP(R)S 30 6 20(82685)
Prilog-1.-Tablicni-predlozak-za-izradu-polugodisnjeg-i-godisnjeg-izvjesca-o-provedbi-PP-JLPRS_30_6_2082685.xlsx
76.2 KiB
31 Downloads
Detalji
AutorAdministrator

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje stambenog zbrinjavanja mladih obitelji na području Općine Dežanovac za 2022. godinu

Dokumente možete preuzeti ovdje:

IZJAVA - 1 Izjava O Izvanbračnoj Zajednici
IZJAVA - 1 Izjava O Izvanbračnoj Zajednici
IZJAVA-1.-Izjava-o-izvanbracnoj-zajednici.docx
18.0 KiB
58 Downloads
Detalji
IZJAVA - 2 Izjava O Zajedničkom Kućanstvu I Broju članova Obitelji
IZJAVA - 2 Izjava O Zajedničkom Kućanstvu I Broju članova Obitelji
IZJAVA-2.-Izjava-o-zajednickom-kucanstvu-i-broju-clanova-obitelji.docx
18.0 KiB
41 Downloads
Detalji
IZJAVA - 3 Izjava O Predaji Bjanko Zadužnice
IZJAVA - 3 Izjava O Predaji Bjanko Zadužnice
IZJAVA-3.-Izjava-o-predaji-bjanko-zaduznice.docx
17.7 KiB
34 Downloads
Detalji
IZJAVA - 4 Izjava O Promjeni Prebivališta
IZJAVA - 4 Izjava O Promjeni Prebivališta
IZJAVA-4.-Izjava-o-promjeni-prebivalista.docx
17.9 KiB
34 Downloads
Detalji
IZJAVA - 5 Izjava Samohranog Roditelja
IZJAVA - 5 Izjava Samohranog Roditelja
IZJAVA-5.-Izjava-samohranog-roditelja.docx
16.3 KiB
24 Downloads
Detalji
IZJAVA - 6 Izjava O Vlasništvu
IZJAVA - 6 Izjava O Vlasništvu
IZJAVA-6.-Izjava-o-vlasnistvu.docx
20.1 KiB
33 Downloads
Detalji
Javni Poziv Za Dodjelu Bespovratnih Sredstava Za Poticanje Stambenog Zbrinjavanja Mladih Obitelji Na Području Općine Dežanovac Za 2022 Godinu
Javni Poziv Za Dodjelu Bespovratnih Sredstava Za Poticanje Stambenog Zbrinjavanja Mladih Obitelji Na Području Općine Dežanovac Za 2022 Godinu
Javni-poziv-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-za-poticanje-stambenog-zbrinjavanja-mladih-obitelji-na-podrucju-Opcine-Dezanovac-za-2022.-godinu.pdf
214.0 KiB
127 Downloads
Detalji
ZAHTJEV Za Dodjelu Bespovratnih Sredstava (5)
ZAHTJEV Za Dodjelu Bespovratnih Sredstava (5)
ZAHTJEV-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-5.docx
23.9 KiB
48 Downloads
Detalji
AutorAdministrator

Konačni rezultati izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Dežanovac

Rezultate možete preuzeti ovdje:

Konačni Rezultati
Konačni Rezultati
Konacni-rezultati.pdf
1.2 MiB
112 Downloads
Detalji
Zbirna-konačni Rezultati
Zbirna-konačni Rezultati
Zbirna-konacni-rezultati.pdf
328.2 KiB
67 Downloads
Detalji
AutorAdministrator

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Dežanovac

Prijedlog Odluke O Načinu Pružanja Javne Usluge Sakupljanja Komunalnog Otpada Na Području Općine Dežanovac
Prijedlog Odluke O Načinu Pružanja Javne Usluge Sakupljanja Komunalnog Otpada Na Području Općine Dežanovac
Prijedlog-Odluke-o-nacinu-pruzanja-javne-usluge-sakupljanja-komunalnog-otpada-na-podrucju-Opcine-Dezanovac.pdf
333.6 KiB
33 Downloads
Detalji
OBRAZAC - Sudjelovanja Javnosti U Savjetovanju O Nacrtu Općeg Akta
OBRAZAC - Sudjelovanja Javnosti U Savjetovanju O Nacrtu Općeg Akta
OBRAZAC-sudjelovanja-javnosti-u-savjetovanju-o-nacrtu-opceg-akta.doc
38.5 KiB
23 Downloads
Detalji
AutorAdministrator

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme do povratka duže vrijeme odsutnog službenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Dežanovac

 1. REFERENT-KOMUNALNI REDAR
 • 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme, zamjena duže vrijeme odsutnog službenika, uz obvezni probni rad od 2 mjeseca

Oglas možete preuzeti ovdje:

Oglas-komunalni Redar
Oglas-komunalni Redar
Oglas-komunalni-redar.pdf
198.2 KiB
66 Downloads
Detalji
AutorAdministrator

Kandidacijske i zbirne liste – Izbori za članove vijeća mjesnih odbora

Dokument možete preuzeti ovdje:

Kandidacijske I Zbirne Liste – Izbori Za članove Vijeća Mjesnih Odbora
Kandidacijske I Zbirne Liste – Izbori Za članove Vijeća Mjesnih Odbora
Kandidacijske-i-zbirne-liste-E28093-Izbori-za-clanove-vijeca-mjesnih-odbora.pdf
1.7 MiB
122 Downloads
Detalji
Skip to content