Arhiva kategorije Oglasna ploča

AutorAdministrator

Popis otpada prema ključnim brojevima koji se zaprimaju u mobilnom reciklažnom dvorištu

Popis otpada prema ključnim brojevima koji se zaprimaju u mobilnom reciklažnom dvorištu.

OPIS OTPADA KLJUČNI BROJ NAZIV OTPADA
problematični otpad 15 01 10* ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima
15 01 11* metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. azbest), uključujući prazne spremnike pod tlakom
16 05 04* plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadrže opasne tvari
20 01 13* otapala
20 01 14* kiseline
20 01 15* lužine
20 01 17* fotografske kemikalije
20 01 19* pesticidi
20 01 21* fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu
20 01 23* odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike
20 01 26* ulja i masti koji nisu navedeni pod 20 01 25*
20 01 27* boje, tinte, ljepila i smole, koje sadrže opasne tvari
20 01 29* deterdženti koji sadrže opasne tvari
20 01 31* citotoksici i citostatici
20 01 33* baterije i akumulatori obuhvaćeni pod 16 06 01*, 16 06 02* ili

16 06 03* i nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže te baterije

20 01 35* odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21* i 20 01 23*, koja sadrži opasne komponente
20 01 37* drvo koje sadrži opasne tvari
otpadni papir 15 01 01 papirna i kartonska ambalaža
20 01 01 papir i karton
otpadni metal 15 01 04 metalna ambalaža
20 01 40 metali
otpadno staklo 15 01 07 staklena ambalaža
20 01 02 staklo
otpadna plastika 15 01 02 plastična ambalaža
20 01 39 plastika
otpadni tekstil 20 01 10 odjeća
20 01 11 tekstil
krupni (glomazni) otpad 20 03 07 glomazni otpad
jestiva ulja i masti 20 01 25 jestiva ulja i masti
boje 20 01 28 boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01 27*
deterdženti 20 01 30 deterdženti koji nisu navedeni pod 20 01 29*
lijekovi 20 01 32 lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31*
baterije i akumulatori 20 01 34 baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33*
električna i elektronička oprema 20 01 36 odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35*
građevni otpad iz kućanstva1 17 01 01 beton
17 01 02 cigle
17 01 03 crijep/pločice i keramika
17 04 11 kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10*
17 06 01* izolacijski materijali koji sadrže azbest
17 06 03* ostali izolacijski materijali, koji se sastoje ili sadrže opasne tvari
17 06 04 izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03*
17 06 05* građevinski materijali koji sadrže azbest
17 08 01* građevinski materijali na bazi gipsa onečišćeni opasnim tvarima
17 08 02 građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01*
ostalo 08 03 17* otpadni tiskarski toneri koji sadrže opasne tvari
08 03 18 otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17*
16 01 03 otpadne gume
18 01 01 oštri predmeti (osim 18 01 03*)
1 Odnosi se samo na građevni otpad koji nastaje održavanjem i manjim popravcima koje obavlja sam vlasnik u količini ne većoj od 200 kg u šest uzastopnih mjeseci.

 

AutorAdministrator

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: Statut Općine Dežanovac

Poštovani mještani,

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Prijedloga Statuta Općine Dežanovac.

Dokument za savjetovanje moguće je pogledati ovdje i u Općini Dežanovac, na adresi Dežanovac 288, 43 506 Dežanovac.

Tema savjetovanja je: Donošenje Prijedloga Statuta Općine Dežanovac.

Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju usklađivanja važećeg Statuta Općine Dežanovac s odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH broj 144/20), Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN RH 155/02, 47/10, 80/10, 93/11, 93/11).

Pozivamo zainteresiranu javnost, ukoliko smatra da ima potrebe, na sudjelovanje u donošenju Prijedloga Statuta Općine Dežanovac.

Primjedbe i prijedloge upućuju na adresu elektroničke pošte:

opcina.dezanovac@dezanovac.tcloud.hr

Savjetovanje je otvoreno od 18. listopada do 03. studenog 2021. godine.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanje s razlozima za prihvaćanje i moguće neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.


Prijedlog Statuta Općine Dežanovac
Prijedlog Statuta Općine Dežanovac
Prijedlog-Statuta-Opcine-Dezanovac.pdf
290.5 KiB
37 Downloads
Detalji
Statut 2021  OBRAZAC - Sudjelovanje Javnosti
Statut 2021 OBRAZAC - Sudjelovanje Javnosti
Statut-2021.-OBRAZAC-sudjelovanje-javnosti.doc
38.5 KiB
16 Downloads
Detalji
AutorAdministrator

Javni poziv za dodjelu jednokratne novčane potpore studentima 1.i viših godina sa statusom redovnog i izvanrednog studenta s područja općine Dežanovac za akademsku godinu 2021./2022.

Dokumente možete preuzeti ovdje:

02  Javni Poziv Za Dodjelu Potpora Studentima
02 Javni Poziv Za Dodjelu Potpora Studentima
02.-Javni-poziv-za-dodjelu-potpora-studentima.pdf
150.9 KiB
288 Downloads
Detalji
Prilog I
Prilog I
Prilog-I.doc
30.0 KiB
162 Downloads
Detalji
Prilog II
Prilog II
Prilog-II.doc
30.0 KiB
139 Downloads
Detalji
AutorAdministrator

Virtualna radionica fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost vezano uz javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za energetsku obnovu obiteljskih kuća i zgrada

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost organizira u subotu 9. listopada 2021. u 10,00 sati. virtualnu radionicu vezano uz Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za energetsku obnovu obiteljskih kuća i zgrada.

Na radionici će djelatnici Fonda objasniti uvjete prijave na javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća i pomoći im oko eventualnih upita vezanih uz njihove prijave.

U 10:00 sati

Prijava na radionicu je obavezna putem linka

https://us02web.zoom.us/…/reg…/WN_9DLtqnGeSJyS4RhUBdR7nQ

AutorAdministrator

Odluka o raspisivanju javnog poziva za dodjelu jednokratne novčane potpore redovnim i izvanrednim studentima 1. i viših godina za akademsku godinu 2021./2022.

Odluku možete preuzeti ovdje:

01  Odluke O Raspisivanju Jednokratnih Potpora Studentima
01 Odluke O Raspisivanju Jednokratnih Potpora Studentima
01.-Odluke-o-raspisivanju-jednokratnih-potpora-studentima.pdf
159.4 KiB
27 Downloads
Detalji
AutorAdministrator

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU (uključujući rang listu)

Dokument možete preuzeti ovdje:

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU (uključujući Rang Listu)
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU (uključujući Rang Listu)
IZVJESCE-O-PROVEDENOM-POSTUPKU-ukljucujuci-rang-listu.pdf
127.7 KiB
56 Downloads
Detalji
AutorAdministrator

Rješenje o imenovanju biračkog odbora na području Općine Dežanovac za provedbu dopunskih izbora

Dokument možete preuzeti ovdje:

Rješenje O Imenovanju Biračkog Odbora
Rješenje O Imenovanju Biračkog Odbora
Rjesenje-o-imenovanju-birackog-odbora.pdf
331.5 KiB
33 Downloads
Detalji
AutorAdministrator

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dežanovac za 2021. godinu

AutorAdministrator

Rješenje o imenovanju proširenog sastava Općinskog izbornog povjerenstva Općine Dežanovac

Dokument možete preuzeti ovdje:

Rješenje O Imenovanju Proširenog Sastava Općinskog Izbornog Povjerenstva Općine Dežanovac
Rješenje O Imenovanju Proširenog Sastava Općinskog Izbornog Povjerenstva Općine Dežanovac
Rjesenje-o-imenovanju-prosirenog-sastava-Opcinskog-izbornog-povjerenstva-Opcine-Dezanovac.pdf
134.0 KiB
28 Downloads
Detalji
Skip to content