Vijeće češke nacionalne manjine Općine Dežanovac

Vijeće češke nacionalne manjine Općine Dežanovac prvi puta je izabrano i formirano 2003.g a prva predsjednica Vijeća je bila Mirjana Hlasni, a u drugom mandatu predsjednica je bila Ludmila Blaha.

cesko_vijeceSadašnji članovi Vijeća su :

Slavko Nehvatal – predsjednik Vijeća
Ludmila Blaha – zamjenica predsjednika
Darijo Štampf – član
Darijo Lepka – član
Zdravko Duzbaba – član
Darko Mareš – član
Zdeko Ružička – član
Bartol Vondraček – član
Oldžih Petrlik – član

Cilj Vijeća je zaštita i promicanje interesa pripadnika češke nacionalne manjine u skladu sa odredbama Upravnog zakona o pravima nacionalnih manjina:

 • usko surađivati sa lokalnom upravom i samoupravom (Općinskim Vijećem, Načelnikom Općine Dežanovac), predlagati mjere za unapređivanje položaja češke nacionalne manjine na području Općine Dežanovac, uključiti se i davati prijedloge općih akata kojim se uređuju pitanja od značaja za češku nacionalnu manjinu tijelima koja ih donose
 • isticati kandidate na dužnosti u tijelima državne uprave i tijelima jedinice samouprave

Vijeće češke nacionalne manjine Općine Dežanovac ima i svoj plan rada koji proizlazi iz Upravnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina, Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, Zakona o kulturnim manifestacijama njenih članica i drugih zakona.

Vijeće češke nacionalne manjine Općine Dežanovac na svojoj redovnoj sjednici donosi slijedeći Plan rada za 2015. godinu:

KONKRETNI ZADACI
 1. Surađivati i biti dobrim partnerom općinskoj upravi Dežanovac.
 2. Aktivno se uključiti u rad koordinacije čeških manjina Vijeća.
 3. Na kraju svake godine održati izvještajnu sjednicu o radu našega Vijeća, te podnijeti financijsko izvješće.
 4. Surađivati sa zasatupnikom-zastupnicom u vijeću nacionalne manjine Županije, te sa Savezom čeha, jednotom, češkom školom i Radio Daruvarom
 5. Surađivati sa zastupnikom za češku i slovačku manjinu u saboru.
 6. Usko surađivati sa češkim besedama Donji Sređani, Golubinjak i Dežanovac te koordinirati između lokalne uprave i čeških beseda
 7. Inzistirati na tome da se provedu odluke sa njovo usklađenim Statutom Općine Dežanovac, a vezano sa Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina (ravnopravnom uporabom češkog jezika i pisma, isticanje simbola, ispisa naziva naselja dvojezično i drugo)
 8. Pisanje projekata zajedno sa češkim udrugama i institucijama, stvarati bolje uvijete za svoj rad
 9. Sudjelovati u organizaciji i smotrama, priredbama, manifestacijama te obilježavanju obljetnica značajnih za češku manjinu pomagati u radu sekcija Čeških beseda.
 10. Promicati kulturu, jezik i običaje kroz sredstva informiranja, Radio Daruvar-emisija na češkom jeziku, HTV-Prizma, Mozaik(članak 18. Ustavnog zakona o nacionalnim manjinama) Jednota Češki kalendar. Izvještavati medije o sjednicama i aktualnostima Vijeća
 11. Informirati građane Općine Dežanovac češkog porijekla o važnosti deklariranja(pripadnosti)
 12. Informirati građane naše Općine, posebno pripadnike češke manjine o aktivnostima vijeća i o pravima nacionalnih manjina
 13. Posebnu pozornost posvetiti mladima i aktivnije ih integrirati u aktivnostima svojih manjnskih udruga i institucija. Na taj način ograničiti njihovu asimilaciju.
 14. Provesti edukaciju ponoljetne mladeži, tičući se mogućnosti njihovog prvog deklariranja pripadnosti češkoj manjini.
 15. Organizirati okrugli stol na temu češka manjina i njeno značenje za Općinu Dežanovac
 16. Učestvovati na svim seminarima i radionicama za manjinska Vijeća gdje budemo pozvani
 17. Tražiti od Uprave Dežanovac prostor za rad
 18. Tražiti od Uprave Dežanovac da na svjim intemetskim stranicama uvrsti rubriku o Vijeću češke nacionalne manjine Općine Dežanovac
 19. Podupirati rješavanju pitanja i problematike čeških beseda Donji Sređani, Golubinjak i Dežanovac te pomoći da ostvare svoja prava u vezi financiranja rada beseda na području lokalne uprave

Predsjednik Vijeća češke nacionalne manjine Općine Dežanovac

Slavko Nehvatal

Skip to content