Javna nabava

grb_republike_hrvatske

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DEŽANOVAC

SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA I KORUPCIJE
U PODRUČJU JAVNE NABAVE

Članak 5.c. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine”, broj 110/07, 125/08) propisuje da naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa gospodarskim subjektom, ako čelnik tijela ili član upravnog ili nadzornog tijela tog naručitelja istovremeno:

•        obavlja upravljačke poslove u tom gospodarskom subjektu, ili

•        je vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 20%.

Ugovori o javnoj nabavi sklopljeni protivno navedenoj odredbi, ništetni su. U duhu Zakona pod pojmom „čelnik tijela” misli se na Općinskog načelnika i njegove zamjenike.

Općina Dežanovac obveznik je primjene Zakona o javnoj nabavi kao javni naručitelj.

Sukladno članku 5.c. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine”, broj 110/07 i 125/08), ovim putem obavještavamo da nema gospodarskih subjekata s kojima Općina Dežanovac kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5.c. Zakona.

Načelnik Općine Dežanovac:

zig-nacelnik

Skip to content