Općinsko Vijeće

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo koje donosi akte u okviru djelokruga jedinice lokalne samouprave te obav­lja druge poslove u skladu sa zakonom i statutom jedinice lokalne samouprave. Predstavnike općinskog vijeća biraju građani općine i ono obavlja poslove koji su mu zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug.

Predsjednik Općinskog vijeća: Vlado Pihir (SDP)
Zamjenici: Željko Vlahek (HSS) i Denis Talan (HDZ)


POPIS VIJEĆNIKA:

 1. Antun Varga (SDP)
 2. Željko Mileusnić (SDP)
 3. Slobodanka Pihir (SDP)
 4. Mira Šutija (HSU)
 5. Tina Drempetić (HSU)
 6. Željko Mihalić (SDP)
 7. Zvonko Klimeš (SDP)
 8. Marjan Dubravac (HDZ)
 9. Anto Batković (HDZ)
 10. Marijo Bliznac (HDZ)
 11. Anamarija Šagovac (HSS)
Skip to content