OPĆINA DEŽANOVAC

Službene Internet Stranice

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dežanovac na dan 30.06.2018. god.