Prostorni planovi

Prostorni plan je temeljni dokument prostornog uređenja svake jedinice lokalne samouprave. Nakon provedene javne rasprave plan usvaja predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, to jest općinsko vijeće odnosno gradska skupština. Prostorni plan uređenja velikog grada, grada ili općine određuje usmjerenja za razvoj djelatnosti i namjenu površina te uvjete za održivi i uravnoteženi razvitak na području velikog grada, grada ili općine.

Prostorni razvoj naselja ili dijela naselja detaljnije se uređuje urbanističkim planom, odnosno detaljnim planom uređenja koje u skladu s prostornim planom također donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.


NameSizeHits
25000-DEŽANOVAC-18.7 MiB1030
25000-DEŽANOVAC-2a7.8 MiB347
25000-DEŽANOVAC-2b8.4 MiB473
25000-DEŽANOVAC-2c7.9 MiB529
25000-DEŽANOVAC-3a7.9 MiB593
25000-DEŽANOVAC-3b7.8 MiB495
5000-BLAGORODOVAC1.7 MiB352
5000-DEŽANOVAC9.0 MiB451
5000-DONJI SREĐANI2.4 MiB584
5000-GOLUBINJAK2.9 MiB359
5000-GORNJI SREĐANI1.0 MiB429
5000-GOVEĐE POLJE798.2 KiB264
5000-IVANOVO POLJE1.3 MiB250
5000-KREŠTELOVAC1.5 MiB259
5000-SOKOLOVAC1.3 MiB245
5000-TROJEGLAVA2.7 MiB283
Skip to content