OPĆINA DEŽANOVAC

Službene Internet Stranice

Prostorni planovi

Prostorni plan je temeljni dokument prostornog uređenja svake jedinice lokalne samouprave. Nakon provedene javne rasprave plan usvaja predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, to jest općinsko vijeće odnosno gradska skupština. Prostorni plan uređenja velikog grada, grada ili općine određuje usmjerenja za razvoj djelatnosti i namjenu površina te uvjete za održivi i uravnoteženi razvitak na području velikog grada, grada ili općine.

Prostorni razvoj naselja ili dijela naselja detaljnije se uređuje urbanističkim planom, odnosno detaljnim planom uređenja koje u skladu s prostornim planom također donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.


NameSizeHits
25000-DEŽANOVAC-18.7 MiB823
25000-DEŽANOVAC-2a7.8 MiB232
25000-DEŽANOVAC-2b8.4 MiB367
25000-DEŽANOVAC-2c7.9 MiB417
25000-DEŽANOVAC-3a7.9 MiB443
25000-DEŽANOVAC-3b7.8 MiB395
5000-BLAGORODOVAC1.7 MiB246
5000-DEŽANOVAC9.0 MiB296
5000-DONJI SREĐANI2.4 MiB408
5000-GOLUBINJAK2.9 MiB245
5000-GORNJI SREĐANI1.0 MiB271
5000-GOVEĐE POLJE798.2 KiB196
5000-IVANOVO POLJE1.3 MiB176
5000-KREŠTELOVAC1.5 MiB182
5000-SOKOLOVAC1.3 MiB187
5000-TROJEGLAVA2.7 MiB201