OPĆINA DEŽANOVAC

Službene Internet Stranice

Prostorni planovi

Prostorni plan je temeljni dokument prostornog uređenja svake jedinice lokalne samouprave. Nakon provedene javne rasprave plan usvaja predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, to jest općinsko vijeće odnosno gradska skupština. Prostorni plan uređenja velikog grada, grada ili općine određuje usmjerenja za razvoj djelatnosti i namjenu površina te uvjete za održivi i uravnoteženi razvitak na području velikog grada, grada ili općine.

Prostorni razvoj naselja ili dijela naselja detaljnije se uređuje urbanističkim planom, odnosno detaljnim planom uređenja koje u skladu s prostornim planom također donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.


NameSizeHits
25000-DEŽANOVAC-18.7 MiB870
25000-DEŽANOVAC-2a7.8 MiB265
25000-DEŽANOVAC-2b8.4 MiB394
25000-DEŽANOVAC-2c7.9 MiB447
25000-DEŽANOVAC-3a7.9 MiB496
25000-DEŽANOVAC-3b7.8 MiB427
5000-BLAGORODOVAC1.7 MiB290
5000-DEŽANOVAC9.0 MiB343
5000-DONJI SREĐANI2.4 MiB463
5000-GOLUBINJAK2.9 MiB287
5000-GORNJI SREĐANI1.0 MiB317
5000-GOVEĐE POLJE798.2 KiB216
5000-IVANOVO POLJE1.3 MiB198
5000-KREŠTELOVAC1.5 MiB203
5000-SOKOLOVAC1.3 MiB200
5000-TROJEGLAVA2.7 MiB224