Prostorni planovi

Prostorni plan je temeljni dokument prostornog uređenja svake jedinice lokalne samouprave. Nakon provedene javne rasprave plan usvaja predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, to jest općinsko vijeće odnosno gradska skupština. Prostorni plan uređenja velikog grada, grada ili općine određuje usmjerenja za razvoj djelatnosti i namjenu površina te uvjete za održivi i uravnoteženi razvitak na području velikog grada, grada ili općine.

Prostorni razvoj naselja ili dijela naselja detaljnije se uređuje urbanističkim planom, odnosno detaljnim planom uređenja koje u skladu s prostornim planom također donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.


NameSizeHits
25000-DEŽANOVAC-18.7 MiB1110
25000-DEŽANOVAC-2a7.8 MiB383
25000-DEŽANOVAC-2b8.4 MiB507
25000-DEŽANOVAC-2c7.9 MiB565
25000-DEŽANOVAC-3a7.9 MiB623
25000-DEŽANOVAC-3b7.8 MiB522
5000-BLAGORODOVAC1.7 MiB384
5000-DEŽANOVAC9.0 MiB508
5000-DONJI SREĐANI2.4 MiB623
5000-GOLUBINJAK2.9 MiB393
5000-GORNJI SREĐANI1.0 MiB481
5000-GOVEĐE POLJE798.2 KiB290
5000-IVANOVO POLJE1.3 MiB275
5000-KREŠTELOVAC1.5 MiB291
5000-SOKOLOVAC1.3 MiB271
5000-TROJEGLAVA2.7 MiB311
Skip to content