Prostorni planovi

Prostorni plan je temeljni dokument prostornog uređenja svake jedinice lokalne samouprave. Nakon provedene javne rasprave plan usvaja predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, to jest općinsko vijeće odnosno gradska skupština. Prostorni plan uređenja velikog grada, grada ili općine određuje usmjerenja za razvoj djelatnosti i namjenu površina te uvjete za održivi i uravnoteženi razvitak na području velikog grada, grada ili općine.

Prostorni razvoj naselja ili dijela naselja detaljnije se uređuje urbanističkim planom, odnosno detaljnim planom uređenja koje u skladu s prostornim planom također donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.


NameSizeHits
25000-DEŽANOVAC-18.7 MiB1085
25000-DEŽANOVAC-2a7.8 MiB374
25000-DEŽANOVAC-2b8.4 MiB498
25000-DEŽANOVAC-2c7.9 MiB557
25000-DEŽANOVAC-3a7.9 MiB616
25000-DEŽANOVAC-3b7.8 MiB515
5000-BLAGORODOVAC1.7 MiB377
5000-DEŽANOVAC9.0 MiB490
5000-DONJI SREĐANI2.4 MiB617
5000-GOLUBINJAK2.9 MiB386
5000-GORNJI SREĐANI1.0 MiB474
5000-GOVEĐE POLJE798.2 KiB286
5000-IVANOVO POLJE1.3 MiB269
5000-KREŠTELOVAC1.5 MiB284
5000-SOKOLOVAC1.3 MiB265
5000-TROJEGLAVA2.7 MiB307
Skip to content