OPĆINA DEŽANOVAC

Službene Internet Stranice

Prostorni planovi

Prostorni plan je temeljni dokument prostornog uređenja svake jedinice lokalne samouprave. Nakon provedene javne rasprave plan usvaja predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, to jest općinsko vijeće odnosno gradska skupština. Prostorni plan uređenja velikog grada, grada ili općine određuje usmjerenja za razvoj djelatnosti i namjenu površina te uvjete za održivi i uravnoteženi razvitak na području velikog grada, grada ili općine.

Prostorni razvoj naselja ili dijela naselja detaljnije se uređuje urbanističkim planom, odnosno detaljnim planom uređenja koje u skladu s prostornim planom također donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.


NameSizeHits
25000-DEŽANOVAC-18.7 MiB924
25000-DEŽANOVAC-2a7.8 MiB295
25000-DEŽANOVAC-2b8.4 MiB423
25000-DEŽANOVAC-2c7.9 MiB474
25000-DEŽANOVAC-3a7.9 MiB534
25000-DEŽANOVAC-3b7.8 MiB450
5000-BLAGORODOVAC1.7 MiB312
5000-DEŽANOVAC9.0 MiB385
5000-DONJI SREĐANI2.4 MiB501
5000-GOLUBINJAK2.9 MiB307
5000-GORNJI SREĐANI1.0 MiB357
5000-GOVEĐE POLJE798.2 KiB231
5000-IVANOVO POLJE1.3 MiB215
5000-KREŠTELOVAC1.5 MiB218
5000-SOKOLOVAC1.3 MiB208
5000-TROJEGLAVA2.7 MiB244