OPĆINA DEŽANOVAC

Službene Internet Stranice

Prostorni planovi

Prostorni plan je temeljni dokument prostornog uređenja svake jedinice lokalne samouprave. Nakon provedene javne rasprave plan usvaja predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, to jest općinsko vijeće odnosno gradska skupština. Prostorni plan uređenja velikog grada, grada ili općine određuje usmjerenja za razvoj djelatnosti i namjenu površina te uvjete za održivi i uravnoteženi razvitak na području velikog grada, grada ili općine.

Prostorni razvoj naselja ili dijela naselja detaljnije se uređuje urbanističkim planom, odnosno detaljnim planom uređenja koje u skladu s prostornim planom također donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.


NameSizeHits
25000-DEŽANOVAC-18.7 MiB964
25000-DEŽANOVAC-2a7.8 MiB315
25000-DEŽANOVAC-2b8.4 MiB445
25000-DEŽANOVAC-2c7.9 MiB491
25000-DEŽANOVAC-3a7.9 MiB569
25000-DEŽANOVAC-3b7.8 MiB469
5000-BLAGORODOVAC1.7 MiB330
5000-DEŽANOVAC9.0 MiB414
5000-DONJI SREĐANI2.4 MiB535
5000-GOLUBINJAK2.9 MiB331
5000-GORNJI SREĐANI1.0 MiB380
5000-GOVEĐE POLJE798.2 KiB247
5000-IVANOVO POLJE1.3 MiB229
5000-KREŠTELOVAC1.5 MiB234
5000-SOKOLOVAC1.3 MiB220
5000-TROJEGLAVA2.7 MiB258