Prostorni planovi

Prostorni plan je temeljni dokument prostornog uređenja svake jedinice lokalne samouprave. Nakon provedene javne rasprave plan usvaja predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, to jest općinsko vijeće odnosno gradska skupština. Prostorni plan uređenja velikog grada, grada ili općine određuje usmjerenja za razvoj djelatnosti i namjenu površina te uvjete za održivi i uravnoteženi razvitak na području velikog grada, grada ili općine.

Prostorni razvoj naselja ili dijela naselja detaljnije se uređuje urbanističkim planom, odnosno detaljnim planom uređenja koje u skladu s prostornim planom također donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.


NameSizeHits
25000-DEŽANOVAC-18.7 MiB1015
25000-DEŽANOVAC-2a7.8 MiB336
25000-DEŽANOVAC-2b8.4 MiB467
25000-DEŽANOVAC-2c7.9 MiB516
25000-DEŽANOVAC-3a7.9 MiB585
25000-DEŽANOVAC-3b7.8 MiB490
5000-BLAGORODOVAC1.7 MiB345
5000-DEŽANOVAC9.0 MiB443
5000-DONJI SREĐANI2.4 MiB566
5000-GOLUBINJAK2.9 MiB352
5000-GORNJI SREĐANI1.0 MiB417
5000-GOVEĐE POLJE798.2 KiB257
5000-IVANOVO POLJE1.3 MiB243
5000-KREŠTELOVAC1.5 MiB252
5000-SOKOLOVAC1.3 MiB240
5000-TROJEGLAVA2.7 MiB274