Prostorni planovi

Prostorni plan je temeljni dokument prostornog uređenja svake jedinice lokalne samouprave. Nakon provedene javne rasprave plan usvaja predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, to jest općinsko vijeće odnosno gradska skupština. Prostorni plan uređenja velikog grada, grada ili općine određuje usmjerenja za razvoj djelatnosti i namjenu površina te uvjete za održivi i uravnoteženi razvitak na području velikog grada, grada ili općine.

Prostorni razvoj naselja ili dijela naselja detaljnije se uređuje urbanističkim planom, odnosno detaljnim planom uređenja koje u skladu s prostornim planom također donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

Tekstualni dio – prostorni plan Općine Dežanovac možete preuzeti ovdje:

Tekstualni Dio - Prostorni Plan Općine Dežanovac (4.1 MiB)


NameSizeHits
25000-DEŽANOVAC-18.7 MiB1340
25000-DEŽANOVAC-2a7.8 MiB514
25000-DEŽANOVAC-2b8.4 MiB618
25000-DEŽANOVAC-2c7.9 MiB678
25000-DEŽANOVAC-3a7.9 MiB726
25000-DEŽANOVAC-3b7.8 MiB612
5000-BLAGORODOVAC1.7 MiB479
5000-DEŽANOVAC9.0 MiB735
5000-DONJI SREĐANI2.4 MiB745
5000-GOLUBINJAK2.9 MiB517
5000-GORNJI SREĐANI1.0 MiB548
5000-GOVEĐE POLJE798.2 KiB348
5000-IVANOVO POLJE1.3 MiB356
5000-KREŠTELOVAC1.5 MiB383
5000-SOKOLOVAC1.3 MiB383
5000-TROJEGLAVA2.7 MiB400
Skip to content