Prostorni planovi

Prostorni plan je temeljni dokument prostornog uređenja svake jedinice lokalne samouprave. Nakon provedene javne rasprave plan usvaja predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, to jest općinsko vijeće odnosno gradska skupština. Prostorni plan uređenja velikog grada, grada ili općine određuje usmjerenja za razvoj djelatnosti i namjenu površina te uvjete za održivi i uravnoteženi razvitak na području velikog grada, grada ili općine.

Prostorni razvoj naselja ili dijela naselja detaljnije se uređuje urbanističkim planom, odnosno detaljnim planom uređenja koje u skladu s prostornim planom također donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.


NameSizeHits
25000-DEŽANOVAC-18.7 MiB1068
25000-DEŽANOVAC-2a7.8 MiB366
25000-DEŽANOVAC-2b8.4 MiB487
25000-DEŽANOVAC-2c7.9 MiB547
25000-DEŽANOVAC-3a7.9 MiB612
25000-DEŽANOVAC-3b7.8 MiB507
5000-BLAGORODOVAC1.7 MiB368
5000-DEŽANOVAC9.0 MiB473
5000-DONJI SREĐANI2.4 MiB606
5000-GOLUBINJAK2.9 MiB375
5000-GORNJI SREĐANI1.0 MiB468
5000-GOVEĐE POLJE798.2 KiB279
5000-IVANOVO POLJE1.3 MiB263
5000-KREŠTELOVAC1.5 MiB276
5000-SOKOLOVAC1.3 MiB260
5000-TROJEGLAVA2.7 MiB298
Skip to content