Prostorni planovi

Prostorni plan je temeljni dokument prostornog uređenja svake jedinice lokalne samouprave. Nakon provedene javne rasprave plan usvaja predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, to jest općinsko vijeće odnosno gradska skupština. Prostorni plan uređenja velikog grada, grada ili općine određuje usmjerenja za razvoj djelatnosti i namjenu površina te uvjete za održivi i uravnoteženi razvitak na području velikog grada, grada ili općine.

Prostorni razvoj naselja ili dijela naselja detaljnije se uređuje urbanističkim planom, odnosno detaljnim planom uređenja koje u skladu s prostornim planom također donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.


NameSizeHits
25000-DEŽANOVAC-18.7 MiB1146
25000-DEŽANOVAC-2a7.8 MiB409
25000-DEŽANOVAC-2b8.4 MiB532
25000-DEŽANOVAC-2c7.9 MiB593
25000-DEŽANOVAC-3a7.9 MiB645
25000-DEŽANOVAC-3b7.8 MiB535
5000-BLAGORODOVAC1.7 MiB403
5000-DEŽANOVAC9.0 MiB549
5000-DONJI SREĐANI2.4 MiB647
5000-GOLUBINJAK2.9 MiB410
5000-GORNJI SREĐANI1.0 MiB495
5000-GOVEĐE POLJE798.2 KiB301
5000-IVANOVO POLJE1.3 MiB291
5000-KREŠTELOVAC1.5 MiB310
5000-SOKOLOVAC1.3 MiB288
5000-TROJEGLAVA2.7 MiB327
Skip to content