Prostorni planovi

Prostorni plan je temeljni dokument prostornog uređenja svake jedinice lokalne samouprave. Nakon provedene javne rasprave plan usvaja predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, to jest općinsko vijeće odnosno gradska skupština. Prostorni plan uređenja velikog grada, grada ili općine određuje usmjerenja za razvoj djelatnosti i namjenu površina te uvjete za održivi i uravnoteženi razvitak na području velikog grada, grada ili općine.

Prostorni razvoj naselja ili dijela naselja detaljnije se uređuje urbanističkim planom, odnosno detaljnim planom uređenja koje u skladu s prostornim planom također donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.


NameSizeHits
25000-DEŽANOVAC-18.7 MiB1129
25000-DEŽANOVAC-2a7.8 MiB395
25000-DEŽANOVAC-2b8.4 MiB517
25000-DEŽANOVAC-2c7.9 MiB578
25000-DEŽANOVAC-3a7.9 MiB632
25000-DEŽANOVAC-3b7.8 MiB528
5000-BLAGORODOVAC1.7 MiB394
5000-DEŽANOVAC9.0 MiB527
5000-DONJI SREĐANI2.4 MiB637
5000-GOLUBINJAK2.9 MiB401
5000-GORNJI SREĐANI1.0 MiB489
5000-GOVEĐE POLJE798.2 KiB296
5000-IVANOVO POLJE1.3 MiB284
5000-KREŠTELOVAC1.5 MiB301
5000-SOKOLOVAC1.3 MiB278
5000-TROJEGLAVA2.7 MiB318
Skip to content