Udruge

Udruge koje djeluju na području Općine Dežanovac:

 • Aktiv „Žene Dežanovca“ – Libuška Lacković
 • KUD „Hrvatska gruda“ Dežanovac
 • Udruga umirovljenika Dežanovac
 • UHDDR Dežanovac
 • KUD „Fra Marko Dobrata“ Dežanovac
 • LD Srna Dežanovac
 • Češka beseda Donji Sređani
 • Češka beseda Dežanovac – Marija Lacković
 • Češka beseda Golubinjak
 • NK „Sokol“ Sokolovac
 • NK „Mlinar“ Gornji Sređani
 • NK „ Dinamo“ Dežanovac
 • Zajednica Mađara Dežanovac
 • Vatrogasna zajednica Općine Dežanovac – Antun Varga
 • DVD Dežanovac – Stjepan Hlatki
 • DVD Donji Sređani – Slavko Nehvatal
 • DVD Trojeglava – Robert Rezler
 • DVD Ivanovo Polje – Krešimir Šagovac
 • DVD Gornji Sređani – Žarko Matičić
 • DVD Golubinjak – Darko Kubeš
 • DVD Goveđe Polje – Željko Irić
 • DVD Sokolovac – Željko Kranjec
 • DVD Gornji Dežanovac – Franjo Tot
Skip to content