Vatrogasna Zajednica Općine Dežanovac

Vatrogasna zajednica Općine Dežanovac formirana je početkom 2002. godine. Osnivači vatrogasne zajednice Općine Dežanovac je Općina vzo_dezanovac_2Dežanovac i dobrovoljna vatrogasna društva, a to su:

DVD Dežanovac
DVD Donji Sređani
DVD Gornji Sređani
DVD Ivanovo polje
DVD Goveđe polje

Za prvog predsjednika izabran je Antun Varga, za tajnika Slavko Nehvatal, a za zapovjednika Stjepan Hlatki.
vzo_dezanovac-fazanaSadašnje članice vatrogasne zajednice Općine Dežanovac su slijedeća dobrovoljna vatrogasna društva:

DVD Dežanovac
DVD Donji Sređani
DVD Gornji Sređani
DVD Ivanovo polje
DVD Goveđe polje
DVD Golubinjak
DVD Trojeglava
DVD Sokolovac
DVD Gornji Dežanovac

Sadašnji predsjednik je Antun Varga, tajnik Slavko Nehvatal, zapovijednik Robert Rezler. Vatrogasna djelatnost je gašenje požara, spašavanje života i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, sudjelovanje u provođenju preventivnih mjera zaštite od požara i obavljanje drugih poslova iz navedenog područja.

Jedna od prioritetnih zadaća ove vatrogasne zajednice i njezinih članica je obavljanje poslova zaštite života, osobne sigurnosti ljudi i zaštite imovine, vzo_dezanovaca ogleda se kroz stručnu i humanitarnu vatrogasnu djelatnost.

OSNOVNI SADRŽAJ DJELATNOSTI VZ DEŽANOVAC :
 • potiče omasovljanje dobrovoljnih vatrogasaca u DVD-ima naše VZ
 • prati i analizira stanje u DVD-ima
 • poduzima akcije i mjere na unapređenju vatrogastva i djelatnosti zaštite od požara
  • analizira i prati provođenje propisa i mjera iz oblasti zaštite od požara, te po potrebi inicira njihove dopune
 • unapređuje, te usmjera i usklađuje rad svojih članica
 • razvija i provodi aktivnosti na zaštiti prirode i čovjekove okoline
  • potiče aktivnosti i poduzima konkretne mjere za osnivanje i registraciju DVD-a na području naše Općine
   • utječe na politiku zaštite od požara, a posebno sudjeluje u preventivnim akcijama koje pridonose širenju protupožarne kulture, te zaštite ljudi i imovine
   • surađuje sa obrazovnim ustanovama i nadležnim tijelima na poslovima stručnog osposobljavanja vatrogasnih kadrova za potrebe svojih članica i ove zajednice
   • organizira stručno savjetovanje i seminare, vatrogasna natjecanja i druge stručno informativno propagandne akcije od šireg značaja za vatrogastvo i širenje vatrogasne kulture stanovništva
  • obavlja poslove javnih ovlašetenja sukladno propisima
   • organizira administrativno tehničke i slične pomoći i usluge za svoje članice po potrebi ovisno o mogućnosti i obimu potrebe pomoći
   • surađuje sa tijelima lokalne uprave i samouprave, trgovačkim društvima, sredstvima javnog informiranja i drugima, radi izvršavanja svojih ciljeva i zadataka
  • obavlja i druge poslove i zadatke, od interesa za razvoj i unapređenje dobrovoljnog vatrogastva i vatrogasne djelatnosti općenito
AKTIVNOSTI VZ DEŽANOVAC U 2014.GODINI
 • organizirala održavanje Skupština DVD-a i vatrogasne zajednice
  • provodila preventivne aktivnosti po DVD-ima sa akcentom na ispravnost i funkcionalnsot opreme i strojeva po DVD-ima
  • organizirala združenu vježbu sa traktorskim cisternama vatrogasnih desetina DVD-a na nivou VZO Dežanovac
  • provodila aktivnosti što su ih organizirale nadležne institucije, VZ Županije BB, koordinacija Daruvar, a sve u skladu sa Zakonom o vatrogastvu i Statutom VZO Dežanovac
 • organizirala po DVD-ima dežurstva tokom žetve, (pasivna) te druge preventivne aktivnosti
  • surađivala sa predstavnicima lokalne samouprave i uprave, rješavala financiranje rada VZ Dežanovac, te njezinih članica, odnosno DVD-a
 • surađivala sa JVP Daruvar, te drugim članicama vezanim uz vatrogastvo
  • u granicama raspoloživih sredstava i financijskog plana uključila se u nabavku vatrogasne opreme i tehnike za svoje članice, te financirala popravak te opreme i tehnike
  • organizirala učešće mladeži i djece iz DVD-a ove zajednice na vatrogasnim natjecanjima: susret prijateljstva djece i mladeži na nivou VZ Županije BB, te na nivou koordinacije Daruvar na vatrogasnom Memorijalnom turniru Franjo Doležal
   • organizirali smo odlazak vatrogasne mladeži naših članica u vatrogasni kamp Fažana

Za Vatrogasnu zajednicu Općine Dežanovac

Tajnik VZO Dežanovac Slavko Nehvatal

Skip to content