OPĆINA DEŽANOVAC

Službene Internet Stranice

Zaposlenici Općine Dežanovac

ZAPOSLENICI:

  1. JOSIP STJEPANOVIĆ- Općinski načelnik, tel: 043/381-906, fax: 381-201
  2. SLAVKO NEHVATAL – Zamjenik načelnika (češka nacionalna manjina)
  3. TANJA TURBEKI – viši referent za financije i proračun
  4. SLAĐANA GRGIĆ – samostalni upravni referent
  5. LIBUŠKA LACKOVIĆ – čistačica
  6. ZDRAVKO LACKOVIĆ – komunalni djelatnik
  7. ANĐELKO MAJDANDŽIĆ – komunalni djelatnik
  8. MARIO ČAKANIĆ – komunalni djelatnik