Odbori Općinskog Vijeća

MANDATNA KOMISIJA

 • Snježana Horvat – predsjednica
 • Josip Martinović – član
 • Ivana Grgić – član

KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJA

 • Mihael Cajsperk – predsjednik
 • Željko Mileusnić – član
 • Antun Varga – član

KOMISIJA ZA STATUT I POSLOVNIK

 • Željko Vlahek – predsjednik
 • Željko Mileusnić – član
 • Denis Talan – član

KOMISIJA ZA FINANCIJE I PRORAČUN

 • Željko Vlahek – predsjednik
 • Mihael Cajsperk – član
 • Ivan Dubravac – član

KOMISIJA ZA MJESNU SAMOUPRAVU

 • Željko Mileusnić – predsjednik
 • Snježana Horvat – član
 • Marko Đukić – član

KOMISIJA ZA DODJELU ODLIKOVANJA I PRIZNANJA

 • Josip Martinović – predsjednik
 • Dubravka Brajković – član
 • Vlado Pihir – član

KOMISIJA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE

 • Franjo Hlasni – predsjednik
 • Josip Martinović – član
 • Antun Varga – član
Skip to content