Zamjenica Načelnika

Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina je propisano da pripadnici nacionalnih manjina u općinama i gradovima u kojima sudjeluju u stanovništvu s više od 15% imaju pravo na razmjernu zastupljenost u predstavničkom tijelu jedinice.

U jedinicama samouprave u kojima pripadnici nacionalnih manjina ostvaruju pravo na razmjernu zastupljenost u predstavničkim tijelima, osigurava im se i zastupljenost u izvršnim tijelima, odnosno prema propisanim uvjetima zamjenik općinskog načelnika mora biti iz redova pripadnika nacionalnih manjina.

Češka nacionalna manjina u Općini Dežanovac sudjeluje s udjelom od 23,09% (prema službenim rezultatima Popisa stanovništva iz 2011. godine), sukladno gore navedenom ostavruje pravo na razmjernu zastupljenost u Općinskom vijeću, te ostvaruje pravo na zamjenika iz reda pripadnika češke nacionalne manjine.

Zamjenica općinskog načelnika iz reda pripadnika češke nacionalne manjine jest Kristina Kubišta.

Kristina Kubišta rođena je 04. srpnja 1995. u Bjelovaru. Osnovnu školu završila je u Grubišnom Polju. Srednju školu za zvanje računalnog tehničara također završava u Grubišnom Polju.

U Općini Dežanovac, točnije u Donjim Sređanima živi od 2016. godine. Majka je jednog djeteta.

Dužnost zamjenice obnaša od 21. svibnja 2021. godine.

Skip to content