Dobrovoljno Vatrogasno Društvo Sokolovac

vatrogasci_1DVD Sokolovac osnovano je 13. lipnja 1935. godine. Članovi upravnog odbora: Kranjec Željko, Torkoš Stjepan, Kranjec Danijel, Pasariček Stevo, Postružin Stjepan, Kežman Ivan.

Predsjednik Kranjec Željko. Zapovjednik Pasariček Stevo. Tajnik Torkoš Stjepan.

DVD se bavi zaštitom od požara te izlascima na požare i vatrogasne vježbe. Od opreme posjedujemo traktorsku cisternu sa pripadajućom opremom i stari agregat.

Skip to content