Dobrovoljno Vatrogasno Društvo Donji Sređani

dvd_donji_sredjani-16Dobrovoljno vatrogasno društvo Donji Sređani je formirano davne 1910. godine, a registrirano je 1928. godine i od tad službeno postoji i neprekidno djelujue.
Članovi Upravnog odbora DVD-a : Slavko Nehvatal – predsjednik, Ankica Nehvatal – tajnik, Stjepan Duzbaba – zapovijednik, Franjo Jareš – počasni predsjednik, Darijo Štampf – član, Zlatko Šenhold – član, Vlado Jursik – član, Miroslav Šenholt – član, Zlatko Jareš – član

Dobrovoljno vatrogasno društvo Donji Sređani je vrlo aktivno u svojoj sredini i na nivou VZ Općine Dežanovac. Bavi se protupožarnom preventivom te učestvuje u svim aktivnostima vezane za vatrogastvo na nivou VZ Općine Dežanovac.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Donji Sređani broji 87 člana, od toga 6 žena, sedmero djece i vatrogasne mladeži, te 27 pomažučih članova, i 47 članova koji su aktivno uključeni u rad DVD-a.

STRUKTURA ČLANSTVA

Vatrogasni časnik 2 člana
Počasni vatrogasni časnik 2 člana
Vatrogasni dočasnik 3 člana
Ispit za vođenje vatrogasne intervencije 2 člana
Vatrogasac prve klase 17 članova
Vatrogasac 12 članova

Dobrovoljno vatrogasno društvo Donji Sređani ima i svoje vatrogasno spremište sa vatrogasnim tornjem, na kojem je locirana električna vatrogasna sirena. Oprema koju posjedujemo je traktorska vatrogasna cisterna 3500 litara sa ugrađenom pumpom motorne vatrogasne štrcaljke – dvije, sa kompletnom opremom, auto prikolicu nosivosti 700 kg, mlaznice i mješalicu za pjenu, te niz druge opreme za gašenje.

Također članovi DVD-a posjeduju svečane i radne odore.

vzo_dezanovac-2Aktivnosti dobrovoljnog vatrogasnog društva Donji Sređani u protekom razdoblju u sklopu DVD-a i VZ Općine Dežanovac, koordinacije Daruvar, te VZ BB Županije su bile slijedeće: organizirali smo Skupštinu DVD-a i VZO Dežanovac, bili smo domaćini združene vježbe vatrogasnih desetina DVD-a sa traktorskim cisternama, te Memorijalnog vatrogasnog turnira Franjo Doležal itd.

Učestvovali smo na gašenju požara, od kojih je bio veči požar na mlinu u Gornjim Sređanima.
Tokom žetvenih radova imali smo pasivno dežurstvo sa vatrogasnom opremom i tehnikom.
Također naša mladež je u prošlom razdoblju učestvovala u vatrogasnom kampu Fažana.
Trenutne aktivnosti uz pripremu održavanja redovne godišnje skupštine su legalizacija spremišta i pripreme za daljnje uređenje vatrogasnog spremišta u Donjim Sređanima.

Predsjednik DVD-a Donji Sređani Slavko Nehvatal


Skip to content